- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจ ตัวแทนศูนย์สอบ ประธานสนามสอบ กรรมการกลาง และนักเรียนผู้เข้าสอบ ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- สนามสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง
- สนามสอบ โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) อ.บ้านแหลม
- สนามสอบ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) อ.เขาย้อย
- สนามสอบ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ สีวะรา) อ.หนองหญ้าปล้อง

พร้อมนี้ มีคณะกรรมการดำเนินการสอบ นำโดย นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ ผู้แทน สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประจำศูนย์สอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการรับ-ส่งข้อสอบ ประสานงานการจัดสอบ และอำนวยการในระดับศูนย์สอบ โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

อัลบั้มภาพ  คลิก

ขอขอบคุณภาพจาก ดิเรก สุขประเสริฐ   พนักงานธุรการ
                             ฉัตรวัฒน์ สุขโต   พนักงานบันทึกข้อมูล
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/รายงาน