- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

426437768_934820198649043_8667071875336026398_n.jpg - 529.21 Kb

426468573_934818461982550_1576482033567385775_n.jpg - 620.49 Kb 426501229_934818708649192_3285751909465219750_n.jpg - 621.33 Kb 426400021_934818858649177_6169717801750442195_n.jpg - 481.82 Kb 

 

 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจ ตัวแทนศูนย์สอบ ประธานสนามสอบ กรรมการกลาง และนักเรียนผู้เข้าสอบ ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
 
- สนามสอบ รร.อนุบาลเพชรบุรี และ รร.วัดดอนไก่เตี้ย อำเภอเมือง
 
- สนามสอบ รร.บ้านเขาย้อย รร. บ้านหนองชุมพล รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง และ รร.บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192ฯ อำเภอเขาย้อย และอำเภอหนองหญ้าปล้อง
 
- สนามสอบ รร.บ้านแหลม รร.อนุบาลวัดต้นสนฯ และ รร.วัดบางขุนไทรฯ อำเภอบ้านแหลม
 
 
 
พร้อมนี้ มีคณะกรรมการดำเนินการสอบ นำโดย นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ ผู้แทน สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประจำศูนย์สอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการรับ-ส่งข้อสอบ ประสานงานการจัดสอบ และอำนวยการในระดับศูนย์สอบ โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
อัลบั้มภาพ ขอขอบคุณภาพจาก ดิเรก สุขประเสริฐ พนักงานธุรการ ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/รายงาน