- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจขวัญและกำลังใจ แก่ตัวแทนสถานศึกษา (โรงเรียนวัดท้ายตลาดฯ) เข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปี 2566

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 11.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเครือข่ายที่ 5 และ 6 (อำเภอเขาย้อย) เดินทางเข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจ ให้กับโรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาศึกษาพระราชทาน ระดับ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก พร้อมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ นำโดย

นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 ประธานกรรมการฯ
นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2
นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองราชบุรี
นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 2
นางสาวชูขวัญ อินทรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 2
นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 2

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

อัลบั้มภาพ  คลิก

ขอขอบคุณ   ดิเรก สุขประเสริฐ ภาพ
                   พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ ภาพ/รายงาน