- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจรับฟังการชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนและการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียนจาก สพฐ.

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางนิลุบล กัลยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ผ่านโปรแกรม Zoom

โดย สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้เชิญสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมฯ ผ่านชองทาง OBEC Channel

alt

alt

alt

 

alt

alt

 

ขอขอบคุณภาพจาก นิลุบล กัลยา เจ้าพนักงานธุรการ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน