- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบฯ ตามระเบียบที่ สทศ. กำหนด โดยมี หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1

โดยการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดขึ้นในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2567  ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ ในจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ขอขอบคุณภาพจาก ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์ รายงาน