- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ รร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี

   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ และกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือก “นักเรียน” เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 ราย นายสุขุม แสงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี


คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
1. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2.นางสาวสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศธจ.เพชรบุรี
3. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
4.นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
5.นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก เพจห้องภาพครูโป๋/รร ท่าม่วงราษฎร์บำรุง และ ผอ.หนึ่งฤทัยฯ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน