- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ รร.สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

   วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก “นักเรียน” เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 ราย นางสาวสุธาภรณ์ บุญวงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี  

โดยคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย
1. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ สพป เพชรบุรี เขต 1
2.นางสาวสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศธจ.เพชรบุรี
3. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
4.นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1
5.นายสขิล พรวิษณุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

 

ขอขอบคุณภาพจาก  ทีมงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี โรงเรียนสงวนหญิง / หนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์ รายงาน