- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

   วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 12.30 น. นางพรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting) โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมบรรยาย อาทิ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.นันทา หงวนตัด ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก พรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน