- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

   วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดย นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ นายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ และนางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช นักวิชาการศึกษา และนางนิลุบล กัลยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก นิลุบล กัลยา เจ้าพนักงานธุรการ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน