- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) "บ้านทอฝัน"

     วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ผู้เรียน ของ "บ้านทอฝัน" และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม และนางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่ม เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ขอขอบคุณภาพจาก นิลุบล กัลยา เจ้าพนักงานธุรการ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน