- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย ของเครือข่ายที่ 11

420954351_920323443432052_7831150490545389901_n.jpg - 826.31 Kb

421050448_920323426765387_7955304767240764524_n.jpg - 799.16 Kb 420939643_920323406765389_3155521878511577309_n.jpg - 748.38 Kb 420918680_920323430098720_5665637495199194517_n.jpg - 734.70 Kb

 

     วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย ของเครือข่ายที่ 11 โดยมีนางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ เดินทางร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ วัดลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี


ขอขอบคุณภาพจาก นฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน