- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

  

 

     วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับเงิน) ณ โรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน ได้แก่ โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผู้มีความเชี่ยวชาญในการประเมินสถานศึกษาสีขาว ได้แก่ 1.นางกชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ 2.นายชวภณ แหลมสุข ผอ.โรงเรียนวัดท้ายตลาดฯ กรรมการ 3.นายนพพร ตุ้มทอง ผอ.โรงเรียนวัดหนองปรงฯ กรรมการ 4.นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 5.นางสาวสุธิตชา ศิริเวช เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ


 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก

ขอขอบคุณภาพจาก ดิเรก สุขประเสริฐ พนักงานธุรการ

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน