- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองส้ม โรงเรียนวัดท้ายตลาดฯ และโรงเรียนบ้านเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

   วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และนางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองส้ม ติดตามผลการดำเนินงาน DLTV จากนั้น เดินทางเยี่ยมโรงเรียนวัดท้ายตลาดฯ ให้กำลังใจและคำแนะนำในการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก และเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาย้อย เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.เขาย้อย ให้คำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียนและการบริหารการศึกษา คำแนะนำด้านความปลอดภัย และเน้นย้ำระเบียบข้อบังคับที่สำคัญในการปฏิบัติงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์