- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

    วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เพื่อจัดสร้างอาคารเกียรติยศ 10 ทศวรรษ ศูนย์การเรียนรู้สู่นวัตกรรมสากล โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาการทอดผ้าป่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีทุกท่าน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ภายในงานได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก ท่านวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้แทนองคมนตรี มาเป็นประธานในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ...โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน นักเรียน ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งในระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 2,200 คน เป็นโรงเรียนที่สร้างเด็กที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ สามารถสอบแข่งขันเป็นตัวแทนระดับชาติและระดับนานาชาติ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก ท่านรองกานดา ดาราพันธ์
ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน