- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมระดมความคิดขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

    วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบิัติการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำนางสาวมาลี ชูช่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ และผู้แทนโรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในพิธีเปิด และเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก  พรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ และลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ /พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน