- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่ 1/2567

   วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมการประชุม นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และประเมินคุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้ารับการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่เข้ารับการประเมินระดับเงิน จำนวน 14 โรงเรียน และโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินระดับทอง จำนวน 8 โรงเรียน

alt

alt

alt

alt

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์