- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเข้ารับรางวัล "คุรุสดุดี"

   วันที่ 16 มกราคม 2567 ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาอาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก  รองกชพร มั่งประเสริฐ / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน