- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567

   วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ภายใต้หัวข้องาน “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดยมีนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 978 คน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

...ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม พิธีทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การอ่านสารนายกรัฐมนตรี  การกล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การกล่าวคำปฏิญาณตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู และการมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัล OBEC Awards รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลครูดีศรีเมืองเพชร และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพจากคณะทำงานประชาสัมพันธ์
ดิเรก สุขประเสริฐ พนักงานธุรการ, ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล, นรา ทูลฉลาด  พนักงานธุรการ
ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์