- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567

    วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางกชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. นายคมสัน สารแสน   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี
2. นายสุริยา มนตรีภักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
3. นายวีระ ใจแสน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
4. นายกิตติพงษ์ เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
5. นางสาวปิยวัน เครือนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
6. นายตรีศูล พงษ์พันธ์ุ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม
7. นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นฝ่ายเลขานุการ

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก   นิลุบล กัลยา   เจ้าพนักงานธุรการ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน