- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมใน Module 3 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ

    วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางลภัสรดา เกตุเอม และ นางพรพิมล ธัญพรจริวัชร์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมใน Module 3 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก   พรพิมล ธัญพรจิรวัชร์    ศึกษานิเทศก์

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  รายงาน