- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

   วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นรองประธานการประชุม

โดยมีคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย คณะครูจากโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางในการจัดงานวันครูร่วมกัน โดยมีนางกรุณา บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางนลินพร กลัดกลีบ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางปวรพร นกแก้ว นักทรัพยากรบุคคล นางสาวสุวรี ทัพนาค นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์