- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจคณะผู้บริหารการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในเปิดกิจกรรม "ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย ศูนย์ 10 ท่าแร้ง" ณ ร.ร. บ้านท่าแร้งฯ

    วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เวลา 10.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย ศูนย์ 10 ท่าแร้ง" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรมของเครือข่าย 10 ท่าแร้ง มีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเหมืองไทร โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) โรงเรียนบ้านคลองมอญ โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) และโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการระหว่างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว นายสิทธิพงศ์ เกรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร ประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยกิจกรรมได้สร้างรอยยิ้มและทำให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างกัน

 

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม   คลิก

ภาพ/ข่าว :  พิชญ์พิศุทธ์  ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์