- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม

    วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม เพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมด้วย โดยมีนายตรีศูล พงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 กล่าวรายงาน นายไพโรจน์ ชุ่มกมล รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียน ในอำเภอบ้านแหลม จำนวน 26 โรงเรียน ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ / ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์