- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจนิเทศ ติดตามการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน

     วันที่ 3 มกราคม 2567 นางพรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ และนางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

…การนิเทศ ติดตาม และคัดกรองการอ่านฯ ยังโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 มีกำหนดระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2567 โดยในวันแรกนี้ (3 มกราคม 2567) เวลา 08.30 น. ได้ติดตามการคัดกรองความสามารถในการอ่านฯ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านบ่อขม และโรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

:: โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ::

alt alt

:: โรงเรียนวัดเพรียงฯ ::

alt alt

:: โรงเรียนวัดนาพรม ::

alt alt

:: โรงเรียนบ้านบ่อขม ::

alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ดิเรก  สุขประเสริฐ   ภาพ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  รายงาน