- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2566

    วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. นางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการควบคุมภายใน สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน/ผู้แทน ในฐานะคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมฯ และนางกรุณา บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวสุวรี ทัพนาค นักจัดการงานทั่วไป เป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

 

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์