- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2566

   วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมนางกชพร มั่งประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุม กศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ 9/2566 เพื่อร่วมกันกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม และนายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก  ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ศธจ.เพชรบุรี
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์ รายงาน