- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

    วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ของจังหวัดเพชรบุรี

โดย นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นผู้นำกล่าวรายงาน ดร.กชพร มั่งประเสริฐ และนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ผู้ที่ได้รับพระราชทานฯ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของจังหวัดเพชรบุรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2565 และ ประจำปี พ.ศ.2566 รวมจำนวน 31 ราย

alt

alt

alt

alt

alt

อัลบั้มภาพ  คลิก 

ภาพ  :  ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล
            นรา ทูลฉลาด  พนักงานธุรการ
วีดิโอ :  ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ
ข่าว   :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์