- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566

   วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา เกษมพร รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และ 2566 ร่วมกับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 และ สพม.เพชรบุรี โดย สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีของจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางนลินพร กลัดกลีบ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายชนินทร์ ทับเปลี่ยน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวศศิประภา เมธีทวีป เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นฝ่ายเลขานุการ

alt

alt

alt

alt

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์