- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference

    วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้นำเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มอบนโยบายโดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย

...โดยมี นางกรุณา บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวสุวรี ทัพนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังนโยบายดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ / ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์