- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566

   วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นรองประธานการประชุม

การประชุมมีคณะกรรมการกำหนดแนวทางเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเครือข่าย/ผู้แทนสถานศึกษาทั้ง 12 เครือข่าย นายสุริยา มนตรีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับทราบกำหนดการจัดงานวันครู และพิจารณากำหนดแนวทางการจัดงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมี นางกรุณา บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวสุวรี ทัพนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ / ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์