- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

   วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 ...โดยมีนางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนิลุบล กัลยา เจ้าพนักงานธุรการ และนายธนวัฒน์ ทองจิลา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกิจการลูกเสือ เข้าร่วมการประชุมฯ

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก  นิลุบล  กัลยา  เจ้าพนักงานธุรการ / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์