- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) ครั้งที่ 1/2566

    วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นรองประธานการประชุมฯ นางโกสุมภ์ ทองยอดปราสาท ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวนภัสกร น่วมมะโน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ นางสาวมนัสนันท์ ยิ่งยศสอาด ธุรการโรงเรียน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม และมีผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้แทนโรงเรียน ขนาดเล็ก เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

alt

alt

alt

alt

alt

.ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ขอขอบคุณภาพจาก  ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล

วีดิโอจาก  ดิเรก สุขประเสริฐ พนักงานธุรการ

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  รายงาน