- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 1 (พริบพรี) ณ โรงเรียนวัดนาพรมฯ

    วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมนางสาวภุลภญา ทัดแก้วมีกลิ่น ศึกษานิเทศก์ และนางธิติมา เพ่งพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 1 (พริบพรี) ณ โรงเรียนวัดนาพรมฯ

...โดยผู้บริหารโรงเรียนประจำเครือข่าย ได้แก่ รร.วัดนาพรมฯ รร.วัดสิงห์ฯ รร.วัดพระรูปฯ รร.บ้านดอนมะขามช้าง รร.วัดโพพระในฯ รร.วัดลาดโพธิ์ รร.วัดโพธิ์ทัยมณี ให้การต้อนรับ นางสาวรักตาภา พินโพวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพพระในฯ ประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 1 (พริบพรี) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการสถานศึกษาประจำเครือข่าย หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 1 จัดขึ้นให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเครือข่าย ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2566 ณ รร.วัดนาพรมฯ

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก  ธิติมา เพ่งพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการ / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน