- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

    วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมนางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมี นายณัฐฏชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดเพชรบุรี

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก  ทัตธนันท์ พุ่มนุช  นักวิชาการศึกษา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน