- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจขวัญและกำลังใจ ให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน อำเภอหนองหญ้าปล้อง

   วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  นางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ และนางธิติมา เพ่งพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าเยี่ยม พูดคุย และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ รร.บ้านปากรัตน์ รร.บ้านยางน้ำกลัดใต้  รร.บ้านหนองรี  รร.บ้านพุพลู และ รร.บ้านจะโปรง โดยคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์   นักประชาสัมพันธ์