- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรอบ 6 เดือน

   วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายพิฑุรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มงาน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี คณะกรรมการประเมินฯ และนางสาวสุวรรณ สกุลนิติโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สมุทรสาคร และทีมงาน ในการเดินทางมาดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ในรอบ 6 เดือน ได้แก่ นางอภิญญา เกษมพร นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมีบุคลากรกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ

โดยในการนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ ที่ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


ภาพเพิ่มเติม   คลิก


ภาพ   ฉัตรวัฒน์ สุขโต
ข่าว    พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์