- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

    วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นายสายัณห์ พันนุกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายตรีศูล พงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางกรุณา บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับทราบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และปรึกษาข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

ขอขอบคุณภาพจาก ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน