- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 14/2566

    เวลา 13.00 น. นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 14/2566 เพื่อพิจารณาหารือด้านการบริหารงานบุคคลที่สำคัญ โดยมีคณะอนุกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมฯ และ นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นางอภิญญา เกษมพร
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และนางนลินพร กลัดกลีบ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมด้วย

...ในโอกาสนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้แสดงความยินดีต่อ นายไพโรจน์ ชุ่มกมล คณะอนุกรรมการฯ ในวาระได้รับเลือกให้เป็น กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีฯ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์