- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

    วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายพิพูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางสาวมาลี ชูช่อแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นางพรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ นางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้แทนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV ...เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก  พรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ และลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ 

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน