- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมเพื่อพิจารณา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมี นางอภิญญา เกษมพร นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการร่วมกัน และนางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt
 

ภาพ / ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์   นักประชาสัมพันธ์