- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ"การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ " ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

405297036_876573084473755_8601634704063409479_n.jpg - 524.52 Kb 405233791_876573487807048_7575127843999633689_n.jpg - 531.93 Kb 405323245_876573641140366_7775678830635085555_n.jpg - 560.69 Kb 405248657_876573567807040_8291754574081914207_n.jpg - 547.11 Kb

 

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานใน “การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ " ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับทราบกฎ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี ศึกษานิเทศก์ ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางพรพิมล ธัญญพรจิรวัชร์ ศึกษานิเทศก์ เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

 

ภาพ / ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์