- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมของศูนย์สอบ และพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้แทนระดับศูนย์สอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน และ ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

.alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

ภาพเพิ่มเติม  :   คลิก

ภาพ/ข่าว  :   พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์   นักประชาสัมพันธ์