- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2566

   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบแนวทางการรับนักเรียนระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิจารณาแนวทางการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

alt

.

ภาพเพิ่มเติม   คลิก

ภาพ/ข่าว  :   พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์