- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ฯ

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม นางนิตยา โต๊ะถม และนางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ฯ จัดโดย สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดเพชรบุรี

…เพื่อร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯ โดยมี นายสำนวน มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก   รองกชพร มั่งประเสริฐ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน