- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่คณะครู นักเรียน ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 71 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 (ดอนยาง)

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ และนางธิติมา เพ่งพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมเยี่ยนเยียน สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 (ดอนยาง) โดยได้ทำพิธีเปิดการแข่งขันฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล และชมกิจกรรมที่กำลังดำเนินการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านบ่อขม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย นางพจนา สว่างแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อขม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 และผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูประจำเครือข่าย ให้การต้อนรับ

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม   คลิก

วีดิโอ        :  ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ
ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์