- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเยี่ยมชมโรงเรียนและให้กำลังใจต่อคณะครูและนักเรียน

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสมุทรโคดม และโรงเรียนวัดสมุทรธาราม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยได้เยี่ยมเยือนคณะครูและนักเรียน และให้กำลังใจ รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ  :  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม และโรงเรียนวัดสมุทรธาราม  / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน