- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูผู้สอนจาก อบจ.เพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    วันที่ 16 พฤศจิกายนพ.ศ. 2566 เวลา 09:30 - 15.00 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม นางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูผู้สอนจาก อบจ.เพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับคณะกรรมการจาก อบจ. เพชรบุรี โดยคณะของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้เข้าร่วมในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณดังกล่าว

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสนฯ อำเภอบ้านแหลม โรงเรียนวัดทองนพคุณ อำเภอเมือง โรงเรียนวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย และ โรงเรียนบ้านพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

ขอขอบคุณภาพจาก ณรงค์ศักดิ์ หนักแน่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน