- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต 1 ส่งเสริมกิจกรรม “เยาวชนต้นกล้า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านบ่อขม

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าวในแปลงนาลอดสารพิษ ในโครงการแหล่งเรียนรู้สู่สถานศึกษา “เยาวชนต้นกล้า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน” โดยได้ร่วมกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานนักเรียน การเกี่ยวข้าว การมัดข้าว หาบข้าวเข้าลาน ชมการขนข้าวเข้าลาน โดยใช้เกวียน เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน ในด้านการผลิตข้าวปลอดสารพิษในแปลงเกษตร โดยมี นายประสูติ หอมบรรเทิง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี นางพจนา สว่างแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อขม และคณะครูโรงเรียนบ้านบ่อขม เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการท้องถิ่น และชุมชน ในการดำเนินโครงการด้วย ณ โรงเรียนบ้านบ่อขม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก  ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ  / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  รายงาน