- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 11-12 อำเภอหนองหญ้าปล้อง

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร. กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 11-12 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566  โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู กลุ่มเครือข่ายที่ 11-12 อำเภอหนองหญ้าปล้อง ให้การต้อนรับ ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ/ข่าว  :  ว่าที่ร้อยตรี ศุภวัฒน์ คนมั่น ครูโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรที่ 192 / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน