- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเยี่ยมชมโรงเรียนและให้กำลังใจต่อคณะครูและนักเรียน

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ดอนฯ และโรงเรียนวัดทองนพคุณ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โดยได้เยี่ยมเยือนคณะครูและนักเรียน และให้กำลังใจ รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 2 การจัดอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมตรวจสอบอาคารเรียนที่ชำรุดเสียหาย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

:: โรงเรียนบ้านไร่ดอนฯ ::

alt

alt

alt

:: โรงเรียนวัดทองนพคุณ ::

alt

alt

alt

ภาพ  :  ชาคริต สร้อยสุวรรณ พนักงานพิมพ์ดีด  / พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน